Lietošanas noteikumi

Lietas, kas jums jāzina pirms lietojat mūsu mājas lapu un servisus

Ievads

Lietojot šo mājas lapu vai lejupielādējot mobilo aplikāciju VehoCheck, jūs piekrītat šim nolīgumam kurš saistīs jūs un jūsu darbiniekus /personālu (ja viņi lieto programmatūru).

Šis gala lietotāja licences līgums (EULA) ir legāla vienošanās starp jums (gala lietotāju jeb jums) un VehoGroup Ltd (Licencētājs, mums jeb mēs) priekš VehoCheck darbvirsmas un mobilās aplikācijas programmatūras, datiem saistītiem ar programmatūru, un jebkādu saistītu mediju.

Jums vajadzētu izprintēt šī nolīguma kopiju nākotnes atsaucēm.

Lietošanas noteikumi

 1. Izskaidrojums

  Šajā līgumā sekojošās frāzes nozīmēs šādus izskaidrojumus:

  1. "Nolīgums" nozīmē šeit izteiktos noteikumus.
  2. "Aplikācija" nozīmē mobilā programmatūras aplikācija, ar kuru saskaras darbinieki, zināma kā VehoCheck
  3. "Aplikāciju veikals" nozīmē aplikāciju veikalu sniedzējus, no kuriem VehoCheck mobilās aplikācijas programmatūra tiek lejupielādēta.
  4. "Aplikāciju veikala noteikumi" nozīmē noteikumus un polises kuras pielieto Aplikāciju veikals.
  5. "Notikumi ārpus mūsu kontroles" tiek izskaidroti punktā 10.2.
  6. "Reģistrēšanās forma" nozīmē reģistrēšanās forumu, kuru izdod VehoGroup Ltd
  7. "Ziņojumi" nozīmē ziņojumus, kurus rada programmatūra saskaņā ar jums nodrošinātajiem pakalpojumiem.
  8. "Pakalpojumi" nozīmē tos servisus, kurus piegādā un iekļauj programmatūra, vai online informācijas pārraides servisus attiecībā uz lietotāja aplikācijas lietošanu, kuru mēs nodrošinām laiku pa laikam.
  9. "Programmatūra" nozīmē VehoCheck online programmatūras portālu un mājas lapu, kuru mēs nodrošinām, lai piegādātu pakalpojumus un jebkādu produkciju vai ziņojumus, kurus producē programmatūra.
  10. "Lietotājs" nozīmē darbinieks vai personāls, kurš lieto programmatūru.
  11. "Jūs" un "Jūsu" atsaucas uz personu, kura tiek identificēta kā bizness, kura detaļas tiek ietvertas Reģistrēšanas formā.
  12. "Mājas lapa" nozīmē www.vehocheck.com
  13. "Persona" iekļauj fiziskās personas, institūcijas, vai nereģistrētas personas (neatkarīgi no tā, vai ir atsevišķa juridiska persona) un šīs personas personālos pārstāvjus, pēctečus, vai pilnvarotos.
  14. Ja vien konteksts nenosaka citādi, vienskaitļa formas vārdi iekļauj daudzskaitļa vārdus, daudzskaitļa vārdi iekļauj vienskaitļa vārdus, un atsauces uz vienu dzimti iekļauj arī citas.
  15. Atsauce uz statūtu vai tiesu normu ir atsauce uz to kā tā ir grozīta, pagarināta, vai atjaunota no laika pa laikam
  16. Jebkuri vārdi, kuriem seko izteicieni ieskaitot, ieskaitīt, tiešā vai līdzīgā izteiksmē, būs interpretēti kā paskaidrojoši un nelimitēs vārdu jēgu, paskaidrojumu, definīciju, frāzi vai izteicienu kuri sekoja šiem izteicieniem.
    
 2. VehoCheck onlain vadības paneļa pakalpojumi

  1. Apsverot, ka jūs piekrītat ievērot šī nolīguma noteikumus, mēs piešķiram jums nenododamu, neekskluzīvu licenci, lai saņemtu pakalpojumus caur programmatūru attiecībā uz noteikumiem izklāstītiem šīnī nolīgumā. Mēs paturam visas citas tiesības. Mēs nepārdodam un nelicencējam programmatūru jums un jūs nesaņemat nekādas tiesības šajā programmatūrā.
  2. Visa informācija jebkādā formā saņemta no lietotājiem piederēs mums. Pakalpojumi iekļauj lietotāju sagādātas informācijas krāšanu ziņojumu formā. Šie ziņojumi tiek piegādāti bez maksas, citos izņēmuma gadījumos, ekskluzīvi vai kopēti ziņojumi var būt maksas. Ja ziņojumi ir maksas, pirms piekļūšanas ziņojumam vai tā lejupielādēšanas, jums tiks paziņots, ka samaksa ir nepieciešama, un jums nāksies saziņoties ar mūsu klientu pārstāvi, lai veiktu maksājumu.
  3. Mēs piegādājam pakalpojumus tikai jūsu lietošanai (un jūsu darbiniekiem/personālam) un jūsu iekšējām biznesa vajadzībām, un jūs piekrītat nepārdot un neizplatīt pakalpojumus nekādā veidā.
  4. Jums jānodrošina, ka visa informācija nodrošināta Reģistrēšanās formā ir akurāta jebkurā laikā. Ja jebkāda informācija izmainās, jums jādod mums ziņa tiklīdz iespējams. Visa personālā informācija būs apstrādāta saskaņā ar mūsu Privātuma un Sīkdatņu (angl. Cookies) polisi pieejamu www.vehocheck.com/web/privacy
  5. Mēs varam izmainīt šos noteikumus jebkurā laikā paziņojot jums par izmaiņām, kad jūs nākošo reizi ielogojaties mājas lapā. Jaunie noteikumi var būt parādīti uz ekrāna un jums būs nepieciešams tos izlasīt un apstiprināt, lai turpinātu lietot mūsu pakalpojumus.
  6. Pakalpojumi un mājas lapa var saturēt saites uz citam trešās partijas mājas lapām. Trešās partijas mājas lapas nav zem mūsu kontroles, un mēs neesam atbildīgi/neapstriprinām viņu saturu vai privātuma polises (ja tādas eksistē). Jums būs jāveic pašu neatkarīgais spriedums attiecībā uz jūsu rīcību saistībā ar trešās partijas lapām, ieskaitot pirkumus un jebkādu produktu vai pakalpojumu lietojumu pieejamu caur to.
  7. Jūs apstiprināt mums, ka jūs neesat patērētājs (kā noteikts Negodīgo līgumu noteikumu aktā 1977 (Unfair Contract Terms Act 1977)).
    
 3. Ierobežojumi

  Jums vajag:
  1. Nelietot programmatūru vai jebkādus pakalpojumus jebkādā nelikumīgā veidā, nekādā veidā, kurš nesaskan ar šo nolīgumu, nerīkoties krāpnieciski vai ļaunprātīgi, piemēram, ievietot ļaunprātīgu kodu, ieskaitot datorvīrusus, kaitīgus datus programmatūrā, pakalpojumos vai jebkādā operētājsistēmā;
  2. Nepārkāpt mūsu intelektuālo īpašumu tiesības vai tās, kuras attiecas uz trešo partiju attiecība uz jūsu programmatūras vai servisu pielietojumu (tādā mērā, ka lietojums nesakrīt ar šo nolīgumu);
  3. nepārraidīt materiālu, kurš ir apmelojošs, apvainojošs, vai citādi nosodāms saistībā ar jūsu programmatūras vai servisu lietojumu;
  4. nelietot programmatūru vai pakalpojumus veidā, kas varētu bojāt, atslēgt, pārslogot, vājināt, vai kompromitēt mūsu sistēmas vai drošību, vai traucēt citiem lietotājiem; un
  5. neskaitot ziņojumus, kurus mēs jums piegādājam, neievākt un neuzkrāt informāciju vai datus no mūsu pakalpojumiem vai sistēmām, nemēģināt atšifrēt pārraides no vai uz serveriem, uz kuriem strādā pakalpojumi.
   Izņemot, ja skaidri norādīts šajā nolīgumā, vai atļauts ar vietējo likumu, jūs uzņematies:
   1. neveikt programmatūras vai pakalpojumu kopijas, kuras neatļauj likums;
   2. neīrēt, neiznomāt, nelicencēt, neaizdot, nepārtulkot, neapvienot, nepielāgot, nemainīt un nemodificēt programmatūru vai pakalpojumus nekādā veidā;
   3. neveikt izmaiņas vai modifikācijas programmatūrā;
   4. neizjaukt, nedekompilēt, nedekonstruktēt, neveidot atvasinājumus balstītus uz visu vai daļu no programmatūras kā speciāli aizliegts ar likumu;
   5. Nelietot programmatūru nekādam nelegālam nolūkam, nekādā veidā, kurš traucē, bojā, vājina, vai padara programmatūru mazāk efektīvu vai pārraidīt datorvīrusus, trojas zirgus (Trojan horses), defektus, vai citas kaitīgas datorprogrammas vai failus, vai mēģināt piekļūt citu lietotāju kontiem;
   6. turēt savu programmatūras lietotājvārdu un paroli drošu un konfidenciālu visos laikos un neatklāt to citām trešajām partijām; un
   7. nelietot programmatūru nekādā veidā, kurš, pēc mūsu domām (mūsu pieņemamā uzskatā) varētu radīt negatīvu efektu uz mūsu reputāciju.

   
 4. Intelektuālā īpašuma tiesības

  1. Jūs atzīstat, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības programmatūrā, pakalpojumos, ziņojumos un dokumentos jebkur pasaulē pieder mums. Jūs nesaņemat nekādas tiesības minētajās intelektuālā īpašuma tiesībās.
    
 5. Garantija

  1. Programmatūra un pakalpojumi tiek nodrošināti “kā ir”. Programmatūrai, pakalpojumiem, dokumentācijai, vai ziņojumiem nav nekādas garantijas. Visas garantijas, neatkarīgi vai noteiktas, vai netiešas, ieskaitot, bet neierobežojoties ar netiešām kvalitātes, piemērotības, snieguma garantijām, ir izslēgtas.
  2. Mēs nebūsim atbildīgi attiecoties uz šo noteikumu (5) par jebkādiem defektiem vai kļūmēm programmatūrā vai pakalpojumos
  3. Mēs nesniedzam nekādu garantiju par dokumentācijas vai ziņojumu precizitāti.
  4. Mēs negarantējam interneta, mobilo telefonu un citu komunikāciju mediju veiktspēju nepieciešamu, lai piegādātu pakalpojumus, vai to, ka datu pārraide būs droša vai kļūdu un vīrusu brīva, vai to, ka internets, mobilais tīkls, vai citi komunikāciju mediji būs pieejami jebkurā laikā.
    
 6. Atbildības ierobežojumi

  1. Jūs atzīstat, ka pakalpojumi nav izstrādāti speciāli jūsu unikālajām vajadzībām, tāpēc jūsu atbildībā ir nodrošināt, ka pakalpojumu iekārtas un funkcijas atbilst jūsu prasībām.
  2. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jūsu biznesa zaudējumiem vai peļņu, biznesa zaudējumu, biznesa traucējumiem, biznesa iespēju zaudējumu, reputācijas vai labvēlības zaudējumu, vai jebkādu īpašu vai izrietošu zaudējumu.
  3. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jūsu zaudējumiem, bojājumiem, izmaksām vai ievainojumiem jūs varētu ciest, paļaujoties uz ziņojumiem un tajos ietverto informāciju.
  4. Nekas šajā nolīgumā nelimitē vai neizslēdz mūsu atbildību par:
   1. Nāvi vai personālu ievainojumu mūsu nolaidības rezultātā;
   2. Krāpšanu vai krāpniecisku nepareizu interpretāciju;
   3. Jebkādu citu atbildību, kuru nevar izslēgt vai limitēt pēc Angļu likumiem.
  5. Attiecoties uz noteikumiem 6.2, 6.3 un 6.4, mūsu maksimālā atbildība saistībā ar šo nolīgumu, līgumā vai deliktā (ieskaitot nolaidību) vai citādi, visos apstākļos būs limitēta līdz £1000.
  6. Mēs tikai piedāvājam pakalpojumus. Mēs neesam atbildīgi par nekādu lietotāja aplikācijas pielietojumu, vai jebkādu rīcību vai bezdarbību lietotāja pusē, ne mēs darbojamies kā lietotāja aģents, ne zem viņu pilnvaras.
  7. Jums jānodrošina mūs pret visām atbildībām, izmaksām, izdevumiem, bojājumiem, zaudējumiem (ieskaitot jebkādas tiešus vai netiešus izrietošus zaudējumus, peļņas zaudējumus, datu zaudējumus, reputācijas zaudējumus, un visus sodus, juridiskus, un citas saprātīgas profesionālas izmaksas) pārciestiem vai radušiem no jūsu nolīguma pārkāpumiem, vai citām saistību nepildīšanām, vai nolaidībām jūsu pusē.
    
 7. Pakalpojumu apmaksa

  1. Mēs paturam tiesības pieprasīt maksājumus par papildus, neparastiem, vai ekskluzīviem ziņojumiem. Šādā gadījumā mēs paziņosim jums par ziņojuma cenu pirms piekļūšanas ziņojumam vai tā lejupielādes.
  2. Mēs paturam tiesības pieprasīt maksājumus par papildus, neparastiem, vai ekskluzīviem ziņojumiem. Šādā gadījumā mēs paziņosim jums par ziņojuma cenu pirms piekļūšanas ziņojumam vai tā lejupielādes.
  3. Pakalpojuma cena iekļauj PVN (angl. VAT) (ja pielietojams), kurš tiks balstīts uz tajā laikā esošo Lielbritānijas likmi.
  4. Visas izmaksas jāsamaksā iepriekš un mums tās jāsaņem pirms mēs autorizējam pakalpojumu jums. Jūs varat iegādāties pakalpojumu vai papildus ziņojumus lietojot mūsu online pārskaitījumu sistēmu vai caur mūsu klientu servisa pārstāvjiem
    
 8. Termiņš un izbeigšana

  1. Šī abonēšana ilgs 12 mēnešus sākot no datuma kurā reģistrējaties.
  2. Šīs abonēšanas termiņš tiks automātiski pagarināts par 12 mēnešiem, ja vien jūs dodat mums rakstītu izziņu vismaz 45 pirms ikgadējā gadadienas kopš jūsu pirmās reģistrācijas
  3. Mēs varam izbeigt vienošanos jebkurā laikā dodot jums rakstisku paziņojumu.
  4. Lietot pakalpojumu nav jūsu pienākums, un jūs varat beigt lietot to jebkurā laikā.
  5. Par izbeigšanu ar jebkādu iemeslu:
   1. Jums nekavējoties jābeidz visas aktivitātes, kuras autorizētas ar šo vienošanos, ieskaitot jūsu pakalpojumu lietošanu
   2. Visas tiesības piešķirtas ar šo vienošanos tiks izbeigtas;
   3. Paziņojuma perioda laikā pirms līguma atjaunošanas datuma, ar jūsu pieprasījumu, jūsu datu kopija tiks piegādāta jums atpazīstamā formātā jūsu lietošanai. Ārpus paziņojuma vai līguma perioda samaksa saskaņā ar punktiem 7.1, 7.2, un 7.3 tiks piespriesta datu piešķiršanai.

   
 9. Komunikācija starp mums

  1. Ja jūs gribat ar mums sazināties rakstiski, vai jebkāds cits nosacījums šinī nolīgumā prasa jums dot mums ziņu rakstiski, jūs varat to nosūtīt mums caur e-pastu uz info@vehocheck.com. Mēs apstiprināsim saņemšanu sazinoties ar jums rakstiski, parasti caur e-pastu.
  2. Ja mums vajag ar jums sazināties, vai nodot jums ziņojumu rakstiski, mēs to darīsim caur e-pastu, vai priekšapmaksātu pastu uz reģistrēto adresi jūs mums norādījāt Reģistrēšanās formā.
  3. Lūdzu ņemiet vērā, ka jebkāds ziņojums, kuru jūs nododat mums, vai mēs nododam jums, tiks uzskatīts par saņemtu un atbilstoši apkalpots nekavējoties, ja e-pasts ir nosūtīts, vai 2 dienas pēc jebkādas vēstules izsūtīšanas. Lai pierādītu jebkāda paziņojuma apkalpošanu, ja sūtīta vēstule, jāpierāda, ka šāda vēstule bija pareizi adresēta, apzīmogota un ievietota pastā, un, ja sūtīts e-pasts, ka šāds e-pasts bija nosūtīts uz saņēmēja norādīto e-pastu.

   
 10. Notikumi ārpus mūsu kontroles

  1. Mēs neuzņemsimies atbildību par jebkādu neizdošanos izpildīt, vai aizkavēšanos sniegumā saistībā ar jebkuriem pienākumiem noteiktiem šajā nolīgumā, ja tos izraisa Notikums Ārpus Mūsu Kontroles.
  2. “Notikums Ārpus Mūsu Kontroles” nozīmē jebkuru aktu vai notikumu, kurš ir ārpus mūsu saprātīgās kontroles, ieskaitot publisku vai privātu telekomunikāciju tīkla vai interneta kļūmi.
  3. Ja notiek Notikums Ārpus Mūsu Kontroles, kurš ietekmē mūsu pienākumu izpildi zem šī nolīguma, mūsu pienākumi zem šī nolīguma tiks apstādināti un mūsu pienākumu izpildes laiks tiks pagarināts attiecībā uz Notikumu Ārpus Mūsu Kontroles.

   
 11. Vispārīgi noteikumi

  1. Visi personālie dati, kuri tiek sniegti Reģistrēšanās formā, tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu privātuma un sīkdatņu polisēm no www.vehocheck.com/web/privacy. Jums nav nekādu tiesību uz datiem, kurus mēs savācam no lietotājiemm, kuri lieto programmatūru.
  2. Mēs varam nodot mūsu tiesības un pienākumus zem šī nolīguma citai organizācijai, bet tas neietekmēs jūsu tiesības, vai mūsu pienākumus zem šī nolīguma.
  3. Jūs nevarat nodot jūsu tiesības vai pienākumus zem šī nolīguma citai personai.
  4. Šis nolīgums un jebkurš dokuments tieši atsaukts tajā sastāda visu nolīgumu starp jums un mums. Jūs apstiprināt, ka jūs neesat balstījies uz nekādu apgalvojumu, solījumu vai reprezentāciju veiktu vai dotu no mums, vai mūsu vārdā, kurš nav izklāstīts šajā nolīgumā vai jebkurā dokumentā kurš tieši uz to attiecas.
  5. Līguma (trešo partiju tiesības) akts 1999 (Contract (Rights of Third Parties) Act 1999) neattieksies uz šo nolīgumu.
  6. Ja mums neizdodas pieprasīt jums izpildīt kādu no jūsu pienākums zem šī nolīguma, vai ja mēs neuzspiežam mūsu tiesības uz jums, vai ja mēs to aizkavējam, tas nenozīmē, ka mēs esam atteikušies no mūsu tiesībām pret jums un, ka jums nav jāpilda jūsu pienākumi. Ja mēs atteicamies no jūsu saistību nepildīšanas, mēs to darīsim tikai rakstiski, un tas nenozīmēs, ka mēs automātiski atteicamies no vēlākām jūsu saistību nepildīšanām.
  7. Katrs no šī nolīguma nosacījumiem darbojas atsevišķi. Ja tiesa, vai kāda cita autoritāte nolemj, ka kāds no nosacījumiem ir nelikumīgs, vai nepiespiežams, atlikušie nosacījumi paliks pilnā spēkā.
  8. Šo nolīgumu, tā temata materiālu un noformējumu (un jebkādi nekonstruktīvi strīdi vai prasības) regulē Angļu likums. Nolīgumu regulē sevišķas Anglijas un Velsas tiesu jurisdikcijas.